Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Cofnod dirdynnol, ysgytwol ar brydiau, am y profiad o wynebu cancr. Mae Heulwen Haf, y cyn-gyflwynydd teledu soffistigedig, yn hynod onest am ei phrofiadau, ac mae optimistiaeth ei chymeriad yn pefrio trwy'r dweud. Cydysgrifennwyd y gyfrol gan Sian Owen. Dyma stori sy'n gafael, yn cynnig gair o brofiad ac yn rhoi gobaith.A heartbreaking, sometimes traumatic account of the author's experience facing cancer. Heulwen Haf, the sophisticated ex-TV presenter, openly reveals her feelings, and her optimistic character shines through. The book has been jointly written by Sian Owen. This gripping story, based on real experiences, is a message of hope.

Dettagli

Generi Cinema e Spettacolo » Attori Comici Registi , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Artisti dello spettacolo » Biografie e autobiografie

Editore Y Lolfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/11/2019

Lingua Inglese

EAN-13 9781847717894

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bron yn Berffaith"

Bron yn Berffaith
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima