Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Meredith NicEssus Hercegn vagyok. Hivatalosan Meredith Gentry, mert a Hercegn" annyira nagykép lenne a jogosítványomban. Én voltam az els tündérhercegn, aki az Amerikai Egyesült Államok földjén született, de már nem sokáig leszek én az egyetlen."

Merry Gentry, ex-magánnyomozó, jelenleg teljes állású hercegn tudta, hogy sei között termékenység Istennk is voltak, de csak akkor kezdte megérteni, mit is jelent ez valójában, amikor kiderült, hogy hármas ikreket vár. A terméketlenség évszázadok óta sújtotta a faerie legfelsbb köreinek tagjait. Most az udvartartások nemesei jönnek a Nyugati Tájak Los Angeles nev városába Merry-nek és szeretinek udvarolni, mert bármit megtennének azért, hogy utódjuk születhessen.

Taranis, a Fény és Illúzió Királya sokkal veszélyesebbnek bizonyult. Megpróbálta elcsábítani Merry-t, és miután kudarcot vallott, megerszakolta. Ezt követen az emberek bíróságához fordult, megpróbált láthatást kikényszeríteni, arra hivatkozva, hogy a babák egyikének az apja. Bár Meredith tudja, már várandós volt, amikor a férfi magáévá tette, ezt bizonyítani jelenleg lehetetlenség.

Annak érdekében, hogy és a babák is megmeneküljenek Taranistl, a faerie legveszélyesebb fegyvereit fogja bevetni: a Sötétség néven ismert harcost, a Gyilkos Fagyot és a rémálmok egy királyát. k mind a szereti, a legkedvesebb szerelmei, és szembe fognak szállni a faerie leghatalmasabb udvaraival, miközben arra is törekedniük kell, hogy megvédjék Los Angeles ártatlan polgárainak életét, nehogy járulékos veszteségként írják le ket.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Classici » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155468735

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Brozongató fény"

Brozongató fény
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima