Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bruce Dickinson: En självbiografi. What does this button do?

Bruce Dickinson
pubblicato da HarperCollins Nordic

Prezzo online:
5,80

Bruce Dickinson: En självbiografi. What does this button do?

Jag var finnig, bar anorak och utsvängda jeans med "Purple" och "Sabbath" skrivet på låren, och körde en oerhört ocool moppe. Och just det, min högsta dröm var att bli trummis

Bruce Dickinson, Iron Maidens legendariska frontfigur, är en av världens mest ikoniska sångare och låtskrivare. Men han är också flygkapten, flygentreprenör, motivationstalare, ölbryggare, författare, programledare i radio, filmmanusförfattare och internationell fäktare.

I Bruce Dickinson - en självbiografi: What does this button do? begrundar Bruce livets bergochdalbana. Han berättar - på sitt eget anarkistiska vis - om sin excentriska brittiska uppväxt, Iron Maidens explosionsartade genombrott och om att åkalla de mörka krafterna. Han skriver om fäktningens filosofi, varför flygplan är så vackra och om sin kamp mot cancern.

Denna efterlängtade självbiografi är djärv, ärlig, intelligent och rolig. Den fångar en rockikons liv, känslor och tankar och kommer garanterat glädja både inbitna fans och andra.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Harpercollins Nordic

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/11/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9789150722932

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bruce Dickinson: En självbiografi. What does this button do?"

Bruce Dickinson: En självbiografi. What does this button do?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima