Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nem számít, hogy egy fájdalmas szakítás miatt, vagy valami apróság ürügyén, például egy kolléga fölényesked megjegyzése, vagy házastársunk szüleivel való vita okán szenvedünk-e sérelmet. Ha megtanuljuk, hogyan jussunk túl ezeken, és birtokba vesszük küzdelmeink történetét, a befejezés a bátorságról szól majd. Ha a történetünk tényleg a sajátunk, elkerüljük azt, hogy olyan szereplkké váljunk, akik valaki más történetének a csapdájában vergdnek.

Brené Brown a Houstoni Egyetem kutatóprofesszora. Az elmúlt tizenhárom évet a sebezhetség, a bátorság, az erény és a szégyen tanulmányozásával töltötte. 2010-es houstoni TED-eladása, A sebezhetség hatalma a világ öt leggyakrabban letöltött TED-eladása között szerepel - eddig közel 20 millióan látták.

A bukás fájdalmas. Szembenézni vele bátorságot feltételez, és azt, hogy újra talpra állunk.

A sebezhetség mködése egyszer: ha elég gyakran vagyunk bátrak, akkor a bukás elkerülhetetlen. Miközben a Bátraké az er cím kötet azt taglalja, mennyi erfeszítésbe kerül a kudarc után felállni, arra is megtanít minket, hogy ha elfogadjuk a küzdelmeinket, akkor elég erssé válunk ahhoz, hogy a befejezés már a bátorságról szóljon.

A küzdelem a bátorság legnagyobb próbatétele, ám éppen küzdés közben válunk ersebbé. A szerz vallja: a bátorság ragadós - ezért is meríthetünk ert saját talpra állásunkhoz a könyvben szerepl személyes történetekbl.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Bookline Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/07/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634330080

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bátraké az er"

Bátraké az er
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima