Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bucurai-v de via!

Yan Lianke
pubblicato da ALLFA

Prezzo online:
9,76

La Shouhuo, un sat uitat din munii Chinei, oamenii sunt fericii. Numai c într-o bun zi de var începe s ning. Zpada distruge recoltele i oamenii sunt ameninai de foamete. Dar prefectul Liu vine cu o idee salvatoare: s cumpere trupul îmblsmat al lui Lenin din Rusia i s-l aduc pe Muntele Minunilor, urmând ca toi oamenii din jude s triasc din banii provenii de la turitii care vor s viziteze mausoleul.

Pentru stenii din Shouhuo începe astfel aventura vieii lor, care îi va purta pe culmile celebritii i ale bogiei i prin strfundurile negre ale suferinei provocate de semeni. Yan Lianke, unul dintre marii maetri ai literaturii chineze de azi, ofer cititorului un tablou nespus de frumos al bucuriei vieii, în care încap deopotriv o istorie a comunismului chinez i un eseu memorabil asupra naturii umane.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737247810

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bucurai-v de via!"

Bucurai-v de via!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima