Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bugün Adm Kaktüs Benim

Hacer Klcolu
pubblicato da Gün Kitapl

Prezzo online:
2,01

Ödüllü yazar Hacer Klcolu, bir kzn ergenlie geçi sanclarn elenceli bir kurguyla anlatyor. Çiçek'in kimi güldüren, kimi artan öyküsü; yazarn özgün üslubu, yaratc anlatm ve sesler üzerine kurduu dil oyunlaryla her çocuk için keyifli bir okuma deneyimi sunuyor. Gençlik kitaplar ve an romanlaryla her yatan okurun beenisini kazanan Klcolu, çocuklar için yazd bu kitabnda sanattan kamp yaamna, komuluktan çiçeklere pek çok konuyu ustaca iliyor.

Anne babasndan "Haydi Çiçek!" sözlerini duymaktan
sklan Çiçek, adn her gün ruh haline göre deitirmeye
karar verir. Bir gün Papatya olur, neelidir; öbür gün Kaktüs olur, dikenlerini çkarr. Bir yandan yeni doan kardeinin mzlts, öte yandan kankasyla birbirlerine küsmeleri, Çiçek'in keyfini kaçrmtr. Her gün aynaya bakp, büyüme iareti sayd sivilcenin çkp çkmadn gözler. Yoksa, "Abla olunca büyürsün," diyenler yanlyor mudur?..

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786054603831

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bugün Adm Kaktüs Benim"

Bugün Adm Kaktüs Benim
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima