Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dit boek neemt je mee in de internationale inspanningen om het coronavirus te begrijpen en onder controle te krijgen. Je beleeft dit avontuur vanuit het perspectief van de wetenschappers. 'Buiten adem' van wetenschapsjournalist en veelgevraagd spreker David Quammen neemt je mee in de verwoede internationale inspanningen om sars-cov-2 te begrijpen en onder controle te krijgen. Het voert je mee op de meedogenloze reis het coronavirus achterna, dat waarschijnlijk een 'eeuwig virus' zal zijn, voorbestemd om onder de mensheid te circuleren en ons eindeloos te kwellen. Quammen legt uit dat epidemiologen deze pandemie zagen aankomen, maar dat hun waarschuwingen om politieke of economische redenen werden genegeerd en hij analyseert dat de precieze oorsprong van dit virus misschien nog jaren onbekend zal blijven.

Dettagli down

Generi Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete , Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti , Scienza e Tecnica » Medicina » Argomenti d'interesse generale » Opere generali

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/10/2022

Lingua Olandese

EAN-13 9789045045528

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Buiten adem"

Buiten adem
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima