Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Buras Radyo arampol

ukran Yiit
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
3,46

"Geçmiin çocukluk, gelecein ise sadece bir bilinmezlik olduu o bolukta, ne çocuk ne de yetikin olunan o on dört yan baboluunda tek bama ve her defasnda daha büyük daireler çizerek evden okula, okuldan eve gidip geliyordum. Dinî inançlarm o ya için fazla kuvvetli deildi ama yalnzlmda tanrsal bir sebep olduunu düünmekten de kendimi alamyordum. Çünkü tek çocuktum, çünkü solaktm, çünkü boyum yatlarmn hepsinden uzundu ve hatta son günlerde sol ayamn sa ayamdan daha hzl büyüdüünü gözlemliyor ve daha da büyümesinden korkuyordum."

Buras Radyo arampol, hayatla baetmek için oyunlarna sarlan, yalnzln müzikle dindiren Filiz'in, Antalya/arampol Mahallesi'nden Berlin/Kreuzberg'e uzanan büyüme hikâyesi. lk akn hiç unutulmayacak sarscl. Okul sralarnda ele inen cetvelin yakcl. Radyonun ve arkadaln efsunlu, sarp sarmalayan dünyas...

ükran Yiit, kendine özgü scak anlatmyla Ankara, Mon Amour! ve Çatkat Âklar gibi çok sevilen kitaplarna bir yenisini daha ekliyor. çinden arklar geçen, yürek stan bir romana hayat veriyor...

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/04/2021

Lingua Turco

EAN-13 9789750530883

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Buras Radyo arampol"

Buras Radyo arampol
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima