Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Buster Keaton lacht nooit

Arnon Grunberg
pubblicato da Singel Uitgeverijen

Prezzo online:
9,49

Ik bleef denken aan Erich von Stroheim. Als liefde fictie is zijn er mensen zoals hij nodig die met witte handschoenen de deuren van de fictie openhouden, die de fictie afstoffen en tijdig roepen: `Camera loopt, geluid loopt. Actie!

Schrijver Arnon Grunberg is een filmliefhebber. In De troost van de slapstick (1998) bracht hij een ode aan de oude slapstickhelden die hij vroeger samen met zijn vader in de bioscoop zag.
Maar de slapstick lijkt verleden tijd.
In Buster Keaton lacht nooit, een nieuwe verzameling messcherpe essays, schrijft Grunberg over films waarin de werkelijkheid soms zo dichtbij komt dat het lachen je vergaat.

Dettagli

Generi Arte Beni culturali e Fotografia » Temi e soggetti specifici nell'arte

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/02/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789038896373

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Buster Keaton lacht nooit"

Buster Keaton lacht nooit
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima