Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Butcher's crossing - John Williams
Butcher's crossing - John Williams

Audiolibro Butcher's crossing

John Williams
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
9,99

De beste (anti-)western die ooit geschreven is, over de strijd van een man tegen de elementen, geschreven door de auteur van de bestseller Stoner.

Amerika, 1873. De jonge Will Andrews stopt met zijn opleiding aan Harvard en trekt westwaarts op zoek naar avontuur, naar het echte Amerika. Als hij na een lange reis aankomt in het van God en iedereen verlaten dorp Butcher's Crossing in Kansas neemt Andrews een ingrijpend besluit: hij gaat mee op wat één van de laatste grote jachten op de bizon zal zijn, een dier dat vrijwel uitgeroeid is door de handel in huiden. De ervaren jager Miller leidt de expeditie naar een kudde van duizenden bizons in een verborgen vallei. Terwijl Miller als een bezetene in de weer is om elke nog levende bizon te doden, worden de mannen in het nauw gedreven door de snel invallende winter en leert Andrews meer van zijn land dan hij ooit had kunnen voorzien.

John Williams (1922-1994) is wereldwijd herontdekt als schrijver van een uniek en hartverscheurend oeuvre. Alleen al in Nederland en Vlaanderen werden van Stoner, Butcher's Crossing en Augustus meer dan 450.000 exemplaren verkocht. Ook zijn debuutroman Niets dan de nacht, dat verscheen toen hij 26 was, is inmiddels opnieuw uitgegeven.

'Niet elk jaar lees je een boek dat zo meeslepend is dat je er bijna in verdwijnt en alles om je heen vergeet' - NRC Handelsblad - 5 sterren

'Butcher's Crossing zingt, in een andere toonsoort, maar mooier, hetzelfde sombere lied als Stoner. Ziedaar de verrassing van 2013' - de Volkskrant - 5 sterren

'Net zo sterk en verpletterend als de vergeten parel Stoner. Lees dit boek, het zal je niet berouwen' - De Standaard der Letteren - 4 sterren

'Een betoverend epos van een geweldige schrijver' - Het Parool - 5 sterren

'Als u een boek wilt lezen dat uw leven gaat veranderen, lees dan Stoner' - Arnon Grunberg

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Classici » Romanzi contemporanei

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Audiolibro

Durata 09:53.04

Pubblicato 31/08/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789048847600

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Butcher's crossing"

Butcher
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima