Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Roman nominalizat la Irish Book Awards Bestseller aflat pe locul al doilea în topul anului 2008, în Marea Britanie. Lou Suffern este un om de afaceri prosper, surmenat, aflat într-o permanent btlie cu secundele. Într-o diminea geroas, Lou îi ofer o cafea lui Gabe, un om fr adpost - într-un acces de generozitate care nu îl caracterizeaz. Mai mult, îl angajeaz la serviciul de curierat intern. Cum viaa personal i profesional a lui Lou se afl la rscruce, iar Crciunul se apropie, Gabe îi ofer un cadou magic, menit s-i reaminteasc ce preios este timpul. Îns oare poate acest om providenial s-l ajute pe Lou s repare tot ce a stricat, înainte de a fi prea târziu? În acest roman, Cecelia Ahern construiete o parabol a vieii moderne trepidante, cu un mesaj emoionant, plin de înelepciune i speran.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737246516

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cadoul"

Cadoul
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima