Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Café Zon & Zee van Jenny Colgan is een heerlijk vertelde, geestige roman met een flinke dosis romantiek en eilandgevoel.

Eindeloze, lege stranden, prachtige natuur, waarom zou je zo'n plek verlaten? Flora McKenzie weet zeker dat het goed was om het kleine Schotse eiland waar ze is opgegroeid te verruilen voor de anonimiteit van de grote stad. Maar als ze voor haar werk ineens terug moet naar huis, staat ze weer oog in oog met haar luidruchtige familie, en met haar verleden. Met behulp van een kookschrift van haar overleden moeder ontdekt Flora haar liefde voor koken en ze opent een pop-uprestaurant in een stoffig roze pandje aan de haven. Nu alleen nog bedenken waar haar toekomst eigenlijk ligt

`Een hartverwarmend, charmant en sfeervol verhaal. Genieten!' Sophie Kinsella

`Een heerlijk cadeau.' Jojo Moyes

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei , Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/01/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789024579150

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Café Zon & Zee"

Café Zon & Zee
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima