Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Call me by your name

André Aciman
pubblicato da Brombergs Bokförlag

Prezzo online:
7,32

Sjuttonarige Elios pappa är professor i filosofi och varje sommar bjuder han in en ung forskare till familjens sommarhus vid den italienska rivieran för att bo och arbeta där under sex veckor. Sommarens gäst heter Oliver, en attraktiv och världsvan amerikan i tjugofemarsaldern. Trots att Elio först uppfattar Oliver som ytlig och onabar, dras han motstandslöst till honom och snart har en laddad kärleksaffär tagit sin början.

CALL ME BY YOUR NAME är en intensiv berättelse om den första stora förälskelsen, om sexuellt uppvaknande och om att famla i sökandet efter sin identitet. Det är ocksa berättelsen om en het och vibrerande sommar och hur minnena av den för alltid stannar kvar. Filmatiseringen av boken nominerades till en Oscar för bästa film.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Brombergs Bokförlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/11/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789178090136

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Call me by your name"

Call me by your name
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima