Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Camau Cyntaf byw gyda Dementia

Simon Atkins
pubblicato da Graffeg

Prezzo online:
3,99

Beth yw dementia? A yw'r cyflwr yr un fath ࢠchlefyd Alzheimer? Pa symptomau y dylech chi chwilio amdanyn nhw? Pa driniaethau sydd ar gael? Yn y cyflwyniad byr ond llawn yma, mae Dr Simon Atkins yn chwalu'r chwedlau ac yn rhoi'r ffeithiau ynglyn à¢'r cyflwr hwn sy'n dod yn fwyfwy cyffredin heddiw.

Os ydych chi'n poeni amdanoch chi'ch hunan neu am rywun arall, bydd Camau Cyntaf byw gyda Dementia yn rhoi cyngor i chi ar sut mae cael diagnosis, triniaethau meddygol confensiynol a meddyginiaethau amgen, y gefnogaeth gymdeithasol ac ariannol sydd ar gael a'r newidiadau mewn ffordd o fyw a allai helpu i'w rwystro.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help » Vecchiaia e Pensionamento » Malattia

Editore Graffeg

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/06/2019

Lingua Gallese

EAN-13 9781913134563

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Camau Cyntaf byw gyda Dementia"

Camau Cyntaf byw gyda Dementia
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima