Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Camilla og kæresten

Lone Diana Jørgensen
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
6,58

Camilla skal på sprogrejse til England med sin veninde Trine. De har planlagt venindehygge og sjov, men allerede i lufthavnen går det galt, da Trine får øje på Christoffer, som hun straks vil have fat i. Men Christoffer har også fået øje på en, han kan lide - Camilla! Turen udvikler sig helt forkert, da begge veninder forelsker sig i Christoffer... Camilla går i 7. klasse, da vi møder hende første gang. Vi følger hende gennem de mange fantastiske, men også hjerteknusende oplevelser, hun har med drenge i løbet af sine spæde teenageår. Den danske forfatter Lone Diana Jørgensen (f. 1947) har blandt andet skrevet en lang række ungdomsbøger. Hun er cand.mag. i dansk og teatervidenskab og var i en længere årrække klummeskribent i Berlingske Tidende. Lone Diana Jørgensen debuterede i 1985 med erindringsromanen "Ikke to i én stol! - En personlig beretning om min ufuldstændige barndom".

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Temi personali e sociali » Sessualità e relazioni » Narrativa » Storie d'amore

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/12/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788711817896

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Camilla og kæresten"

Camilla og kæresten
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima