Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Captul cercului

Tom Egeland
pubblicato da ALLFA

Prezzo online:
7,99

O mnstire medieval norvegian ascunde o comoar arheologic senzaional - o racl de aur cu un manuscris vechi de dou mii de ani. Arheologul Bjørn Beltø, un albinos cu un trecut plin de enigme, pornete pe urmele acestei relicve, încercând s-i afle originile. Cutarea lui îl poart din Norvegia pân la Londra i din Orientul Mijlociu pân la castelul unui cruciat dintr-un sat franuzesc. Astfel, Bjørn Beltø pornete în aventura vieii sale, fcând cunotin cu membrii unei organizaii secrete care pretind c sunt urmaii strvechiului Ordin al Cavalerilor Ospitalieri, i afl secrete care ar putea schimba cursul istoriei lumii.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737246479

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Captul cercului"

Captul cercului
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima