Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Akinek azt mondom, hogy Dél-Afrikában vagyok helikopter-pilóta, az valószínûleg irigyelni fog, vagy egyszerûen el sem hiszi azt, amit mondok - gondolhatja a mesélõ, aki valóban abban az országban tényleg helikopter-pilótaként kereste a kenyerét. És persze a kenyérkereset mellett énekelhette volna a KFT együttes slágerét: "A lányokat majd a bozótba csábítom / Egy négercsókért mindenem odaadom... És ha négercsók nem is, de szerelmek, nagy érzelmek és kalandok, de micsoda kalandok örvénylenek ebben a letehetetlen könyvben. Mert a könyv címe a szerelemre utal, és az afrikaira, valamint a szerelemre mindenféle nép mindenféle leánya és a mesélõ és barátai, repülõstársai közt. Miközben ez élet akkora változást hoz Dél-Afrika történelmében, amekkorát egy felszabadító forradalom egy népnek adhat. Igazán üdítõ regény ez, melynek lapjain sodródunk-repülünk-ugrunk és ejtõernyõzünk az ismeretlenbe, vágyott és visszavágyott nõk karjaiba, gyönyörû lagúnák partjaira, Johannesburg vagy Fokváros utcáira, és még az ENSz fõtitkárral is megismerkedünk.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Avventura , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/01/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633981658

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Carezza"

Carezza
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima