Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Carta d'una desconeguda

Stefan Zweig
pubblicato da Quaderns Crema

Prezzo online:
5,99

"Només vull parlar-te a tu, dir-t'ho tot per primera vegada; has de saber tots els detalls de la meva vida, que sempre ha estat la teva i de la qual mai no n'has sabut res. Però no coneixeràs el meu secret fins que sigui morta, quan ja no estaràs obligat a donar-me cap resposta, quan això que ara em fa estremir amb uns calfreds tan forts sigui realment la fi. Si hagués de continuar vivint, estriparia la carta i callaria com sempre he callat. Però si l'arribes a tenir a les mans, sabràs que una morta t'hi explica la seva vida, una vida que va ser teva des del primer minut conscient fins al darrer". "Diguem-ho clar: aquesta és una de les novel·les més extraordinàries que s'han escrit els últims cent anys Vet aquí una perla que heu de llegir". Jordi Llovet, El País "Stefan Zweig dóna una vegada més en el clau amb un monòleg que revela els racons més íntims del cor humà". Pablo d'Ors, ABC "Stefan Zweig planteja en Carta d'una desconeguda amb extraordinària subtilesa el tema de la desigualtat en l'amor". El Diario Montañés "Vaig llegir Carta d'una desconeguda d'una tirada. Quan el vaig acabar, vaig tenir la sensació d'haver descobert una nova terra i un nou cel. I la relectura, tants anys després, ha aconseguit emocionar-me de nou". Biel Mesquida, Diario de Mallorca "Una història d'amor original, en trencar tots els esquemes literaris del moment, perdura en el temps literari com una fulla perenne a l'arbre de l'escriptura de ficció. Tota una bellíssima història de passió amorosa". Francisco Vélez Nieto, Confidencial Andaluz "Un dels seus llibres més romàntics i brillants". Guillermo Busutil, La Opinión de Málaga "Una veritable joia literària". J.L.R., Diario de Jerez

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Quaderns Crema

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/03/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788477276333

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Carta d'una desconeguda"

Carta d
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima