Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Cartea Urantia

Urantia Foundation
pubblicato da Urantia Foundation

Prezzo online:
4,11

Cartea Urantia, publicat pentru prima dat în 1955, afirm a fi fost prezentat de fiine celeste ca o revelaie pentru planeta noastr, Urantia.

Scrierile Crii Urantia ne înva despre geneza, istoria, i destinul omenirii i despre relaia noastr cu Dumnezeu Tatl. Ele prezint o descriere unic i provocatoare o vieii I învturilor lui Iisus. Ele deschid spiritului uman orizonturi noi în ceea ce privete timpul i eternitatea, i ofer detalii inedite referitoare la aventura noastr ascendent într-un univers primitor i bine administrat.

Cartea Urantia integreaz clar i concis tiin, filozofie, I religie. Cei care o citesc i studiaz cred c aceast carte poate influena semnificativ gîndirea religioas I filozofic a oamenilor din întreaga lume.

Cartea Urantia nu este o "religie." Ea se bazeaz pe motenirea religioas din trecut i prezent, i încurajeaz o credin personal i plin de via.

Cititorii din întreaga lume ne-au comunicat c lectura Crii Urantia i-a afectat în mod profund i de multe ori le-a schimbat viaa. I-a inspirat ctre un reînnoit spor spiritual i le-a mrit capacitatea de a aprecia viaa uman.

V încurajm s v angajai în lectur i s descoperii voi îniv mesajul ei înlator.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Altre religioni e fedi » Altre religioni non cristiane

Editore Urantia Foundation

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/04/2013

Lingua Rumeno

EAN-13 9780942430677

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cartea Urantia"

Cartea Urantia
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima