Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

I se spune vârcolac, sau pricolici, sau om-lup; în fiecare limb are un nume, dar rul pe care îl face este acelai în Europa, în Asia, în Africa, în America. Prefer lumina lunii, pdurile, drumurile lturalnice i satele izolate, dar la fel se poart în orae, în palate sau pe pajiti însorite. De mii de ani îi înspimant pe oameni i le face ru, ba chiar i animalelor domestice, cci rul este stpânul lui. Uneori a fost prins de oameni, l-au judecat, l-au torturat, l-au ucis i s-au rugat

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cartea vârcolacilor"

Cartea vârcolacilor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima