Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Casa Isabella / Sneet inde på ranchen

Cara Colter - Ella Hayes
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
10,74

Casa Isabella

Bryllupsfotografen Olivia Gardner er vild i varmen over chancen for at tilbringe sommeren med at arbejde på Casa Isabella, et italiensk palazzo, indrettet som bryllupshotel. Problemet? Hun bliver øjeblikkeligt tiltrukket af den lækre ejer og alenefar, Zach Merrill. Olivia kan se, at Zach har låst sit hjerte inde af hensyn til sin lille pige. Men at se ham sammen med hans datter får Olivia til at håbe, at hun kan finde en plads i familien.

Sneet inde på ranchen

Cowboyen Ty Halliday er opdraget til at blive en hård mand i en barsk verden, hvor der absolut ikke er plads til barnlige forhåbninger. Amy Mitchell, der er enke og enlig mor, er, selv om hun er en evig optimist, desillusioneret angående kærlighed, men hun drømmer stadig om at møde en mand, der kan være far for hendes søn.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788771917772

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Casa Isabella / Sneet inde på ranchen"

Casa Isabella / Sneet inde på ranchen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima