Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het onthutsende, explosieve boek van Ronan Farrow over de val van Hollywoods beroemdste producent Harvey Weinstein en het begin van #metoo.

Tijdens een routine-onderzoek komt Ronan Farrow een verhaal op het spoor waar alleen nog maar over wordt gefluisterd: een van Hollywoods beroemdste producers is een seksueel roofdier, beschermd door angst, zijn rijkdom, en een samenzwering van stilte. Terwijl Farrow dieper in de zaak duikt, raakt hij in het vizier van allerlei schimmige personen - van dure advocaten tot getrainde spionnen - die een intimidatie-campagne tegen hem beginnen. Ze dreigen zijn carrière om zeep te helpen, achtervolgen hem overal, en proberen een misbruikverhaal uit zijn eigen familie tegen hem te gebruiken. Een spoor van aanwijzingen onthult corruptie en doofpotaffaires van Hollywood tot Washington, en ver daarbuiten.

`Farrow brak met een journalistieke moker door de minutieus overeind gehouden façade van Hollywood, en bracht machtige mannen ten val.' Hollywood Reporter

Dettagli

Generi Politica e Società » Servizi sociali e Criminologia » Criminalità organizzata » Problemi e Processi sociali » Violenza e molestie sessuali , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/10/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789024584512

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Catch & Kill"

Catch & Kill
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima