Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Harvard Üniversitesi Simgebilim Profesörü Robert Langdon bandan vurulmu bir halde hastane odasnda gözlerini açar. Ne buraya nasl geldiini ne de nasl vurulduunu hatrlamaktadr. Camdan gördüü manzara karsnda altüst olan profesör, evinden binlerce kilometre uzakta, Floransa'da olduunu anlar. Yaad korkunç ba arsna elik eden tek ey; sürekli kâbuslarnda gördüü kan krmzs bir nehrin karsndan kendisine seslenen gümü saçl güzel bir kadn ve topraa ba aa gömülü can çekien bedenlerdir. Langdon gördüü kâbuslar anlamlandrmaya çalrken kadn bir suikastç tarafndan takip edildiini, kendine tedavi uygulayan doktorlardan biri gözlerinin önünde vurulunca anlar. Hastanede görevli dier doktorlardan biri olan Sienna Brooks'un o ölüm kalm annda yardm etmesiyle hayatta kalr. Simgebilim profesörü kendini bir anda ipuçlarn Dante'nin cehenneminde bularak çözmesi gereken korkunç bir senaryonun içinde bulur. Floransa'nn tarih kokan dar sokaklarndan Venedik'in muazzam bazilikalarna uzanan semboller zinciri Langdon' insanlk tarihini sonsuza dek deitirebilecek bir mekâna sürükler. Buras üç imparatorluun merkezi olmu, insanlk tarihi kadar eski, dünyann incisi stanbul'dur. Ve bu ehirde ya insanlk tarihi batan sona yeniden yazlacak ya da bunu yazacak hiç kimse kalmayacaktr...

.. Diz çök kutsal bilgeliin yaldzl mouseion'unda ve kulan yere daya, dinle suyun rltsn.

Batk sarayn derinliklerine in, orada, karanln içinde bekler khtonik canavar kan krmzs sularna gömülmütür lagünün ki yanstmaz yldzlar...

... Dan Brown, dünyann birçok ülkesinde çok satanlar listesine giren; Kayp Sembol, Melekler ve eytanlar, hanet Noktas ve Dijital Kale gibi kitaplarnn yan sra tüm zamanlarn en çok okunan romanlarndan biri olan Da Vinci ifresi'nin yazardr. New England'da ei ile birlikte yaamaktadr.

nce Kapak:

Sayfa Says: 576

Bask Yl: 2016

Ciltli:

Sayfa Says: 576

Bask Yl: 2013

e-Kitap:

Sayfa Says: 543

Bask Yl: 2013

Cep Boy:

Sayfa Says: 672

Bask Yl: 2016

Dili: Türkçe
Yaynevi: Altn Kitaplar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Altn Kitaplar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789752116993

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cehennem"

Cehennem
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima