Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Poveste, poveste, da' eu nu-s de când povetile, eu sunt de mai încoace, da' m-am dus într-o zi la soacr-mea i-am gsit un sac de poveti i venind acas l-am scpat jos i s-a despicat sacul i s-a umplut lumea de poveti... A fost odat ca niciodat, c de n-ar fi nu s-ar mai povesti. De când fcea ploporul mere i rchita micunele, de când se bteau urii în coade, de când se luau lupii cu mieii de se srutau, înfrindu-se, de când se potcovea puricile la un picior cu nouzeci i nou de oca de fier i s-arunca în slava cerului de ne aducea poveti."

Dac vrei s ptrunzi în lumea mirific a Feilor-Frumoi, zmeilor i zânelor, nu-i rmâne decât s deschizi aceast carte splendid ilustrat, ce îi ofer poveti ale marilor notri scriitori Mihai Eminescu, lon Creang i loan Slavici.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Litera Media Group

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/05/2020

Lingua Rumeno

EAN-13 9786063352706

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cele Mai Frumoase Poveti"

Cele Mai Frumoase Poveti
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima