Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Christopher Plum en de Werelddraaier

Tamara Geraeds
pubblicato da Dutch Venture Publishing

Prezzo online:
0,00

Een reus kan je beter te vriend houden

Geholpen door een aantal bijzondere nieuwe vrienden lukt het Christopher en de andere Ridders van de Ronde Tafel om terug te keren naar de aarde. Maar daardoor zetten ze per ongeluk een eeuwenoude voorspelling in werking.

Nu staan de Ridders voor hun grootste uitdaging tot nu toe. Atlas, de reus met de wereldbol op zijn schouders, is ontwaakt en brengt de hele wereld in gevaar. Met een simpele draai aan zijn bol kan hij heel wat schade aanrichten. Op hetzelfde moment duikt de gemene schurk Degroteb Oef op, met een duister plan.

De vrienden moeten alles op alles zetten om hem te verslaan. Zal het hen opnieuw lukken om de wereld te redden?

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Christopher Plum en de Werelddraaier"

Christopher Plum en de Werelddraaier
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima