Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Christopher Plum en het zwaard der wanhoop

Tamara Geraeds
pubblicato da Dutch Venture Publishing

Prezzo online:
0,00

Ga mee op een magisch avontuur, waar legendes werkelijkheid worden en gevaarlijke schurken op de loer liggen

Christopher Plum is geen held. Hij is niet moedig en sterk en kan eigenlijk niets bijzonders. Maar daar zal snel verandering in komen Christophers leven staat op zijn kop als hij een magisch zwaard vindt in een geheime tunnel onder zijn huis. Een vreemde stem draagt hem op het zwaard in veiligheid te brengen. Maar dat is niet gemakkelijk, als blijkt dat er twee schurken achteraan zitten die de macht over de wereld willen. Christopher krijgt magische hulp van bijzondere vrienden. Maar komt die hulp op tijd?

Een spannend avontuur, volgepakt met magie en legendes én. twee hilarische schurken!

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Christopher Plum en het zwaard der wanhoop"

Christopher Plum en het zwaard der wanhoop
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima