Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tommy és Tuppence fiatalok, jól szituáltak, és boldogan élnének, ha végre történne valami az életükben. Tuppence a vásárlással töltött, egyhangú hétköznapokon izgalomra vágyik, kalandokról ábrándozik, amikor váratlanul betoppan Tommy fnöke, Mr. Carter, és megmenti az unatkozó házaspárt: kinevezi Tommyt a Nemzetközi Nyomozóiroda vezetjének, és egybl meg is bízza egy titkos feladattal. Egy kék levél orosz bélyeggel - ez lesz az áruló jel, ami segít majd leleplezni egy bolsevik titkosügynököt. Az újdonsült nyomozók nagy lendülettel vetik bele magukat az érdekesnek ígérkez kihívásba. Miközben küldetésük sikeres teljesítése lebeg a szemük eltt, a nagy eldök - Holmes és Watson, az Okewood testvérek, Hastings kapitány - szerepébe bújva sorra leplezik le az útjukba akadó bntényeket.

A korábban Bnszövetkezetben címmel napvilágot látott regény most új kiadásban jelenik meg.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634795094

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cinkostársak"

Cinkostársak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima