Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Net als zo veel jonge meisjes wil Thysia van jongs af aan model worden. Wanneer ze een modellenwedstrijd wint, wordt die droom opeens werkelijkheid. Thysia blijkt een groot talent te hebben en haar carrière neemt een vlucht. Ze raakt in rap tempo bekend met de moordende concurrentie, de nooit aflatende eisen van agenten en fotografen en de gevaren van een eetstoornis. Maar wanneer ze op 18-jarige leeftijd door een bekende modellenscout wordt uitgenodigd in zijn huis in Parijs, twijfelt ze geen seconde; hij zal haar pas écht beroemd maken. In Parijs verandert echter alles, voorgoed. Pas ruim twintig jaar later - ná de opkomst van de #MeToo-beweging en de onthullingen rondom de veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein, en jaren van therapie - durft Thysia naar buiten te komen met haar bekentenis. Haar aangrijpende verhaal begint als een sprookje, maar verandert al snel in een nachtmerrie.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Memorie

Editore Kluitman Alkmaar B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/10/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789020631227

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Close-up"

Close-up
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima