Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Exist teorii recente, inclusiv despre gurile de vierme, care permit cltoriile în timp. În cazul gurii de vierme. aceasta ar fi posibil accelerând unul din capetele gurii de vierme la o vitez mult mai mare decât cellalt capt i aducându-le, la un moment ulterior, în starea iniial. Ar rezulta de aici o dilatare relativist a timpului la captul accelerat al gurii de vierme, timpul scurgându-se aici mai încet decât la cellalt capt staionar din punctul de vedere al unui observator extern, similar cu paradoxul gemenilor.
Majoritatea contradiciilor care apar la cltoria în timp sunt logic incoerente: nu se poate "schimba" trecutul. Dar dac singura cerin impus este coerena logic, atunci este posibil de surmontat aceste aspecte. Se poate elabora un scenariu coerent de cltorie în timp, în care totul se întâmpl o singur dat i într-un mod coerent. Dar coerena logic este o condiie foarte slab. Din punct de vedere fizic (validitatea universal a anumitor legi fizice fundamentale i starea fizic pe o suprafa anterioar regiunii cltoriei timpului s fie neconstrâns), cltoria în timp este considerat, de asemenea, posibil. Problemele apar din punct de vedere metafizic din cauza naturii timpului în sine.
Niciun paradox nu exist în realitate. Existena lor ine doar de concepia noastr, înc incorect i/sau incomplet, despre spaiu i timp, i de limitele limbajului i a modului de gândire în care ne exprimm i concepem fenomenele.

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Astronomia, Spazio e Tempo » Argomenti d'interesse generale » Sistemi di misura » Fisica

Editore Nicolae Sfetcu

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/02/2018

Lingua Rumeno

EAN-13 1230002150727

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cltorii în timp"

Cltorii în timp
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima