Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Cântec lin

Leila Slimani
pubblicato da Trei

Prezzo online:
6,48

Roman distins cu premiului Goncourt 2016

Cântec lin: o poveste despre nebunia obinuit. Le Figaro

Când Myriam, mam a doi copii mici, se hotrte, în ciuda reticenei soului ei, s-i reia activitatea, cuplul începe s caute o bon. Dup o serie de interviuri, o angajeaz pe Louise, care cucerete rapid afeciunea copiilor i ajunge s ocupe un loc central în cminul familiei.
Treptat îns, cercul dependenei reciproce se închide, ducând la producerea unei tragedii.

Dincolo de descrierea minuioas a tânrului cuplu i a personajului fascinant i misterios al bonei, se întrevede tabloul epocii în care trim, cu concepiile sale despre dragoste i educaie, raportul dintre dominaie i bani, prejudeci de clas ori culturale.

Stilul frust i tranant al lui Leïla Slimani, întreptruns de frânturi de poezie sumbr, învluie povestea înc de la primele pagini într-un suspans captivant.

Cântec lin te prinde în paginile lui cu o for uimitoare, ce vine atât din miestria cu care autoarea stpânete povestea, cât i din stilul precis, clinic, incisiv. Le Monde

O carte necrutoare despre raporturile de putere i excluderea social. L'Express

Cântec lin nu este un roman poliist, ci mai degrab o poveste tragic. Télérama

O carte care se citete cu sufletul la gur. O capodoper. Europe 1

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Trei

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/02/2018

Lingua Rumeno

EAN-13 9786069781289

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cântec lin"

Cântec lin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima