Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Drag cititorule, acum c ai luat aceast carte în mân, te asigur c nu îi vei mai da drumul decât la sfârsit. În interiorul ei vei gsi o impresionant poveste de dragoste care te va face s triesti emotii puternice alturi de personaje, îti va trezi amintiri, îti va sugera s înveti din greelile altora, te va acapara cu totul.

Întocmai ca în mitul androginului, personajele principale formeaz un întreg indestructibil, doar c la un moment dat se produce ruperea, iar tot restul vietii lor, cele dou jumtti se vor cuta necontenit... Sufletele lor vor tânji unul dup cellalt, vor suferi, se vor frmânta, îsi vor face iluzii, vor avea regrete, vor tri doar în trecut...

Dac toate acestea au fost în zadar sau dac, din contr, într-un final cei doi se contopesc formând fiinta de odinioar, nu vei afla decât dac vei parcurge paginile acestei povesti tulburtoare.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Dexon Office

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737014504

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Confesiuni ipotecate sau roman pentru un singur cititor"

Confesiuni ipotecate sau roman pentru un singur cititor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima