Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Constance Leth - Grundtvigs ungdomskærlighed

Thyra Jensen
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
9,27

Som 22-årig bliver teolog N.F.S. Grundtvig ansat på herregården Egeløkke på Langeland, hvor han skal være huslærer for godsejerparret Constance Leth og Carl Frederik Steensen-Leths søn. Grundtvigs fokus flyttes hurtigt fra sønnen til fruen Constance, som han forelsker sig hovedkulds i. Forelskelsen kan ikke forløses i et kærlighedsforhold mellem Grundtvig og Constance, for Constance er jo allerede gift, men den giver til gengæld kraft til nationaldigterens spæde kunstneriske virke.
Thyra Jensen (1865-1949) var en dansk forfatter og kvindesagsforkæmper. Hun udgav en lang række bøger inden for genrerne erindringsbøger, børnebøger, romaner og biografier. Thyra Jensen var forkvinde for Den Sydslesvigske Kvindeforening, der udførte socialt arbejde for det danske mindretal i Sydslesvig.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Poesia e poeti » Autobiografie e biografie letterarie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788726263732

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Constance Leth - Grundtvigs ungdomskærlighed"

Constance Leth - Grundtvigs ungdomskærlighed
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima