Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Controversa dintre Isaac Newton i Robert Hooke despre prioritatea în legea gravitaiei

Nicolae Sfetcu
pubblicato da Nicolae Sfetcu

Prezzo online:
0,00

Una din cele mai disputate controverse privind prioritatea unor descoperiri tiinifice este cea privind legea gravitaiei universale, între Isaac Newton i Robert Hooke. În acest eseu extind o lucrare mai veche pe aceeai tem, "Isaac Newton vs. Robert Hooke în legea gravitaiei universale". Hooke l-a acuzat pe Newton de plagiat, preluându-i ideile exprimate în lucrrile anterioare. În aceast lucrare încerc s art, pe baza unor analize anterioare, c ambii oameni de tiin au greit: Robert Hooke pentru c teoria sa nu era în fond decât idei care nu s-ar fi materializat niciodat fr suportul matematic al lui Isaac Newton; iar acesta din urm a greit nerecunoscând niciun merit al lui Hooke în elaborarea teoriei gravitaiei. Mai mult, dup moartea lui Hooke i preluarea prezideniei Societii Regale, Newton a înlturat orice urm din instituie a fostului preedinte, Robert Hooke. De asemenea, La negarea contribuiei lui Hooke a contribuit i statutul su social "inferior", fiind poreclit de contemporani "mecanicul", spre deosebire de Sir Isaac Newton cel nobil. Pentru aceasta detaliez acuzaiile i argumentele fiecreia dintre pri, i cum a fost perceput aceast disput de ctre contemporanii celor doi. Finalizez lucrarea cu concluziile desprinse din cuprins.

Cuvinte cheie: Isaac Newton, Robert Hooke, legea gravitaiei, prioritate, plagiat

CUPRINS

Abstract
Introducere
Contribuia lui Robert Hooke la legea gravitaiei universale
Contribuia lui Isaac Newton la legea gravitaiei universale
Acuzaia lui Robert Hooke privind prioritatea sa asupra legii gravitaiei universale
Aprarea lui Newton
Controversa în opinia altor oameni de tiin contemporani
Ce spun susintorii lui Isaac Newton
Ce spun susintorii lui Robert Hooke
Concluzii
Note
Bibliografie

DOI: 10.13140/RG.2.2.22061.38888

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Fisica » Argomenti d'interesse generale » Storia delle scienze

Editore Nicolae Sfetcu

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/02/2019

Lingua Rumeno

EAN-13 9786060331711

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Controversa dintre Isaac Newton i Robert Hooke despre prioritatea în legea gravitaiei"

Controversa dintre Isaac Newton i Robert Hooke despre prioritatea în legea gravitaiei
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima