Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Cooper, Kira och jag : Tva katters guide till att läka en människa

Niklas Lundstrom - Frida Bjurgert
pubblicato da Bokförlaget Nona

Prezzo online:
10,78

"Ångesten och oron steg för varje sekund som gick. Jag kände igen sinnesstämningen, den brukade lugna sig. Men inte den här gangen. Det blev bara värre och värre. Nu var det jag och katterna mot världen."

Vissa tankar gar bara inte att stilla. Det här är berättelsen om Niklas Lundström och om dagen när hans liv tar en oväntad vändning och tva katter, Cooper och Kira, plötsligt befinner sig i hans hem. Det är ocksa en skildring om en man som har kämpat med psykisk ohälsa sedan barndomen. För Niklas, som aldrig tänkt sig bli en kattägare, visar sig de tva katterna bli hans räddning när han star inför valet mellan att leva och dö. Sakteligen tar de lekfulla, mjuka sma husdjuren plats i hans hjärta, med en vardag numera fylld av bubbelbad och bestyr, och läker det som han själv trott varit förlorat sedan länge.

Med värme och utelämnande ärlighet skildrar Cooper, Kira och jag hur katters ovillkorliga kärlek kan vara en källa till läkning och glädje, och hur de pa ett nästan oförklarligt sätt kan förvandla tarar till ett leende pa bara ett par sekunder.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Bokförlaget Nona

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/04/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789180860772

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cooper, Kira och jag : Tva katters guide till att läka en människa"

Cooper, Kira och jag : Tva katters guide till att läka en människa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima