Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Cosa Nostra: mannen som utmanade maffian

Giovanni Falcone - Lars Sundh - Marcelle Padovani
pubblicato da Modernista

Prezzo online:
4,39

»Din kista står klar.« Redan 1987 fick Giovanni Falcone sin dödsdom från Corleone-klanens boss Salvatore Riina, sedvanligt meddelad över telefon på siciliansk dialekt. Detta i samband med den historiska »Maxirättegången«, då 474 mafiosi åtalades.

Domaren Giovanni Falcone hörde till en grupp jurister som under första hälften av åttiotalet kartlade och bekämpade Cosa Nostra, den italienska maffian, som i många år hållit Sicilien i ett järngrepp med mutor, utpressning, terror och mord, och med förgreningar i vitala delar av samhället i hela Italien. Falcone var själv född och uppvuxen på Sicilien, med barndomsvänner i familjer kopplade till maffian en bakgrund som var till stor hjälp när det gällde att förstå Cosa Nostra inifrån. Falcones avslöjanden skulle kosta honom livet.
Den här boken är Giovanni Falcones egen skildring av Cosa Nostra nedtecknad av journalisten Marcelle Padovani. I översättning av Leif Janzon.

**»Förmodligen den mest sanna guiden till den italienska maffian som finns. På sant Falcone-manér påstås inget utan att backas upp av bevis. Cosa Nostras inre struktur, räckvidden av dess makt, dess traditioner, språk och våldsmetoder, kartläggs klart och koncist.« The Independent

»En lektion i maffians uppbyggnad, historia, syfte och maktutövning. En mycket privilegierad observatör ger sin syn på den ständigt närvarande maffian, som finns, men som aldrig syns.« Dagens Nyheter**

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/12/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789174997538

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cosa Nostra: mannen som utmanade maffian"

Cosa Nostra: mannen som utmanade maffian
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima