Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Costa del coke

Arthur van Amerongen - Ivo Teulings
pubblicato da Just Publishers

Prezzo online:
9,95

Vrijwel dagelijks brengen razendsnelle speedboten vele tonnen hasj uit Marokko naar de Costa del Sol. Ook komt hier een aanzienlijk deel van de cocaïne die in Europa wordt gesnoven aan land. Er worden miljarden verdiend door machtige drugsbendes en een corrupte bovenwereld. Een keiharde wereld waar maar één wet geldt: wie niet voor ons is, is tegen ons. Arthur van Amerongen en Ivo Teulings nemen de lezer mee langs de Zuid-Spaanse en de Noord-Marokkaanse kusten. Het wordt een roadtrip vol ontmoetingen met sleutelfiguren en randfiguren binnen de drugssmokkel en -handel. Ze zakken met crackverslaafden door in de zigeunerwijken, maar gaan ook mee op patrouille met de politie. Hun boek staat boordevol wetenswaardigheden over de smokkel, anekdotes en criminele afrekeningen. Het gaat over pittoreske dorpjes waar de Ferrari's van de wietboeren rijen dik geparkeerd staan, over de aantrekkingskracht van Marbella en Puerto Banus op de Nederlandse penoze en over het kat-en-muisspel tussen de politie en de narco-clans. Een normale journalist fietst na een dag werken keurig naar huis, voor Van Amerongen en Teulings begint het echte werk pas als de duisternis intreedt. Met zowel humor als kennis van zaken leggen ze een wereld bloot die veel schokkender is dan men uit de krantenberichten kan afleiden. '(...) een in hasjdampen gehulde roadtrip die begint in de Algarve en eindigt in Marokko.'

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore Just Publishers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/12/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789089754394

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Costa del coke"

Costa del coke
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima