Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Crazy Rich Asians

Kevin Kwan
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
4,99

Een uniek inkijkje in de wereld van de schatrijke Aziatische elite

Als Rachel door haar vriend Nicholas wordt uitgenodigd een zomer in Singapore door te brengen om zijn familie te leren kennen, weet ze dat dit de eerste stap is naar een huwelijksaanzoek. Wat ze niet weet, is dat Nicholas een van de allerrijkste en meest gewilde huwelijkskandidaten van Azië is. En dat de societydames absoluut niet van plan zijn de hoofdprijs aan hun neus voorbij te laten gaan...

De pers over de film Crazy Rich Asians

`Crazy Rich Asians is dé nieuwe film die jij wilt zien.' RTL Boulevard

`Een film als Crazy Rich Asians is belangrijk. Het is de eerste Hollywoodfilm in 25 jaar (!) die met een geheel Oost-Aziatische cast een verhaal in de moderne maatschappij vertelt, zonder daarbij te uitleggerig te doen.' Brandpunt

`Crazy Rich Asians is een feestje met een eersteklas gastenlijst.' The New York Times

De pers over het boek Crazy Rich Asians

`Een ongelooflijk geestig debuut over drie superrijke Chinese families. Een fantastische roman.' Hebban.nl

`Dit is vermakelijk, oppervlakkig escapisme dat zelfs de twijfelende lezer over de streep trekt: de superrijke Chinese versie van Dynasty.' The Guardian

`Het totaalplaatje dat Kwan schetst is verbazingwekkend, jaloersmakend maar ook romantisch en oprecht. Iedereen die van Azië en Aziatische literatuur houdt, zal hier zijn vingers bij aflikken.' Tessaheitmeijer.com

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/05/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789402313086

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Crazy Rich Asians"

Crazy Rich Asians
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima