Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Romanul prezint în prim plan drama lui Raskolnikov, un student care pune la cale uciderea i jefuirea unei btrâne cmtare, pentru a-i rezolva problemele financiare, dar i din dorina de a-i demonstra lui însui c este îndreptit s o fac. Etalând unele simptome de grandomanie, Raskolnikov se considera o persoan înzestrat cu caliti deosebite, asemenea lui Napoleon. Ca om exatraordinar, îi simte justificat decizia de a ucide, încât nu se mai include în barierele morale ale oamenilor de rând. Cu toate acestea îns, imediat dup svârirea crimei, protagonistul se îmbolnvete i are remucri cu privire la aciunile lui. Romanul portretizeaz realizarea treptat a infraciunii lui Raskolnikov i dorina lui crescând de a se confesa. Mai mult, tânrul încerc s îi protejeze sora, pe Dunia, de admiratorii acesteia, dar i dragostea lui neateptat pentru o tânr prostituat, Sonia Marmeladova, în dorina crescând de a scpa de remucri i a se mântui prin ispire.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Dexon Office

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737013156

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Crim i pedeaps"

Crim i pedeaps
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima