Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Crossfire trilógia könyvcsomag az alábbi köteteket tartalmazza. Hozzád kötve Melléd láncolva Egymásba fonódva Hozzád kötve Gideon Cross olyan ervel lépett be az életembe, mint a sötétségbe hasító villám Ez a gyönyör, sugárzó férfi maga volt a fehér izzás. Soha eddigi életemben senki és semmi nem vonzott még ilyen ellenállhatatlanul. Úgy vágytam az érintésére, mint drogos a napi adagjára, bár éreztem, hogy elgyengít, mégsem tudtam, nem is akartam ellenállni. Sérült és törékeny lettem, pedig oly könnyedén megtörte az ellenállásomat, és áthatolt az eddig kemény páncélon Gideon birtokában volt a tudásnak. Megvoltak a maga démonai. Egymás tükörképeivé váltunk, visszavetítve a másikra legbensbb világunkat, legmerészebb vágyainkat Szerelme megbéklyózott, átformált, és én csak azért esedeztem, nehogy kínzó múltunk elszakítson minket egymástól Melléd láncolva Istenem Sosem tudtam hozzászokni ehhez az archoz. Mindig hatott rám. A finoman metszett járomcsont, a sötét szemöldök, a sr pillájú kék szempár, és az a száj Tökéletes vonalú, egyszerre érzéki és gonosz. Szerettem, amikor szexre csábítva mosolygott, és reszkettem, amikor vonallá keskenyedett. És amikor a testemhez ért, lángot vetettem." Gideon és Eva lebilincsel, vad kilengésekkel teli története folytatódik. Kapcsolatuk igazi se veled, se nélküled" - bár szenvedélyesen szeretik egymást, a régrl magukkal cipelt lelki sérülések és az egymás kizárólagos birtoklására törekv elemi ösztönök minduntalan közéjük állnak. Kísért a szörny múlt, a sebek túl mélyek Elég egyetlen hibás döntés, és a szakítás immár végleges lehet. A Crossfire sorozat második kötete. Egymásba fonódva Megismertem Gideon Crosst, és abban a pillanatban éreztem, hogy van benne valami, amire szomjazom, aminek képtelen vagyok ellenállni. Veszélyt jelent, jól tudom, és hozzám hasonlóan az lelke is sérült. Ám ellenállhatatlanul vonz, s az élet nélküle elképzelhetetlen számomra.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Chick lit e Rosa contemporanei , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Ulpius-ház Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/12/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632546940

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Crossfire trilógia csomag"

Crossfire trilógia csomag
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima