Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Csak a szél tudja

Amy Harmon
pubblicato da Libri Kiadó

Prezzo online:
7,29

Anne Gallagher fájdalmas kötelességének tesz eleget. Írországba tart, hogy imádott nagyapja hamvait ott helyezze végs nyugalomra. Anne-t kislányként elbvölték a nagypapa történetei az óhazáról, ahol most szinte beszippantják az emlékek, és visszarepítik az idben.

1921-ben Írország véres testvérháború felé sodródik. Amikor Anne feleszmél, sérült, zavart, és nem tudja, hol van, mégis biztonságban érzi magát dr. Thomas Smith védszárnyai alatt, aki egy furcsamód ismers fiú gyámja. Összetévesztik a fiú rég eltnt anyjával, és Anne elfogadja új személyiségét, mert meggyzdése, hogy az asszony eltnése összefügg vele. Ahogy egyre n az országban a feszültség, Thomas csatlakozik a függetlenségért vívott harchoz, és Anne-t is magával sodorja a történelem vihara. Válaszút eltt áll: lemondjon-e korábbi életérl a szerelemért, amelyrl nem hitte, hogy valaha is rátalál?

Amy Harmon regényében az ír történelem tragikus történelmi korszaka és egy különleges szerelem története elevenedik meg magával ragadó módon. A kötetet 2019-ben a Goodreads olvasói a legjobb történelmi regények közé szavazták.

Kettétörtem a szívem,
ütöttem vadul.
Milyen anyag? Úgy hittem,
kbl alakult,
s hogy e sötét és elhagyott terem
mélyébl ellépsz, Szerelem."

W. B. Yeats

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634338239

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Csak a szél tudja"

Csak a szél tudja
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima