Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tizenkét különböz nem, korú és foglalkozású mesél beszéli el élete egy-egy kiemelt pillanatát. Egy öreged rocksztár, akit véletlenül mégis megérint a szerelem. Egy szintén szerelmes mérlegképes könyvel, aki a nvéreivel bérel közös lakást. Egy anya, akinek második magzata elhal, miközben mindenre kiterjed változásokat indított már el a család életében. Egy eltávos kiskatona, aki a bátyja árnyékában él. Egy állatorvosn, aki részeg megerszakolóit józan fejjel heréli ki.

Anna Gavalda novelláskötetének minden darabja egy váratlan fordulatra épül, arra a pici csavarra, melynek mködésbe lépése után minden, ami korábban történt, mást jelent. A szerz hol humorral, hol távolságtartással, hol együttérzéssel, hol megvetéssel viszonyul szereplihez: a langyos szerelmi vágyakozás úgy keveredik Gavalda történeteiben az egyszeri ember legmegrázóbb drámáival, mint a parfümpára és a kutyaürülék szaga a Champs Élysées-n.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Magvet

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/12/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789631438192

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Csak azt szeretném, ha valaki várna rám valahol"

Csak azt szeretném, ha valaki várna rám valahol
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima