Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kár ellenállni, Te is akarod!

A kapcsolatom Hunter Deluciával fordítva kezddött. Egy esküvn találkoztunk. A lopott pillantásokból pontosan tudtuk, hogy mit akarunk egymástól. Pedig megfogadtam, hogy soha többé nem kezdek jókép, pimasz, szívdögleszt pasikkal... Ah... aztán nem hallgattam magamra és éppen az ellenkezjét tettem.

Másnap reggel visszautaztam New Yorkba, Hunternek pedig egy kamu telefonszámot adtam meg. Egy évvel késbb újra összefutottunk, és én ismét képtelen voltam ellenállni neki. De ezúttal
Hunter egy valós telefonszámot követelt tlem, ezért édesanyám számát adtam meg. Biztos voltam benne, hogy anyám egy életre elijeszti. Csakhogy ez az rült, elképeszt fickó megnyerte magának anyámat. Ráadásul szerzett egy nyolchetes megbízást a városomban. Azt javasolta, töltsük ezt az idt egymással. Nyolchétnyi észveszejt szex kötelezettségek nélkül. Mit veszíthettem?

Vi Keeland a New York Times, a Wall Street Journal
és a USA Today bestsellerszerzje. Köteteit már tizen-
két nyelvre fordították le, és több millió példányban keltek el világszerte. A Csak szex cím regénye ismét felpezsdíti az olvasók vérét.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Álomgyár Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/10/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155929793

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Csak szex"

Csak szex
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima