Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Csúcsteljesítmény

Anders Ericsson - Robert Pool
pubblicato da HVG Könyvek

Prezzo online:
8,79

Vajon a velünk született adottságaink döntik el, miben lehetünk tehetségesek? Valóban 10 ezer órát kell gyakorolnunk ahhoz, hogy szakértvé váljunk valamiben? Hogyan segíthetjük hozzá a gyerekeinket, hogy csúcsteljesítményt érjenek el? Anders Ericsson egész pályafutása során sakkbajnokokat, hegedvirtuózokat, élsportolókat és memóriamvészeket tanulmányozott. A Csúcsteljesítményben három évtized mítoszromboló kutatásait egyesíti hatékony tanulási stratégiává, amely alapveten különbözik mindattól, amit hagyományosan gondolunk az új képességek megszerzésérl. Akár a munkahelyünkön szeretnénk kitnni, akár sportolói vagy zenészi teljesítményünkön javítanánk, akár gyermekünk tanulmányi elmenetelében kívánunk segítséget nyújtani, Ericsson forradalmian új módszerei megmutatják, hogyan fejldhetünk szinte bármilyen, számunkra fontos készség terén.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Carriere e professioni: consigli

Editore Hvg Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/08/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633046494

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Csúcsteljesítmény"

Csúcsteljesítmény
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima