Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Erling Kagge norvég felfedez, hegymászó, esszéista, könyvkiadó, mgyjt. Elsként vágott neki egyedül a Déli-sarknak. az egyetlen kortárs felfedez, aki megjárta a Föld mindhárom pólusát: járt az Északi-sarkon, a Déli-sarkon és az Everesten. Csendrl szóló, személyes hangvétel könyvének megírására a kamasz lányaival folytatott beszélgetés és egy ennek hatására tartott egyetemi eladás inspirálta. Három kérdésre kereste a választ: Mi a csend? Hol van? Miért fontosabb, mint valaha? A kivételes tapasztalatokkal rendelkez szerz, aki utazásai során számtalanszor megélte az elhagyatottságérzés és magány jó néhány pillanatát, 33-féle módon közelíti meg a csend fogalmát.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/07/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633553930

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Csend a zaj korában"

Csend a zaj korában
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima