Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Csernobil 01:23:40

Andrew Leatherbarrow
pubblicato da Athenaeum

Prezzo online:
8,32

  1. április 26-án, 01:23:40-kor Alekszander Akimov megnyomta a vészleállító gombot a csernobili négyes reaktorblokkban. Ami történt, azóta történelem - Csernobil fogalommá vált, az események pedig évtizedeken át egymásnak ellentmondó, eltúlzott és pontatlan történeteket szültek. A szerz ötéves kutatómunkának eredménye egy átfogó és olvasmányos beszámoló arról, mi is történt valójában. A reaktorok mködését is közértheten bemutató könyv egyben a szerz saját, hirtelen jött utazásának története is, amellyel a még mindig elhagyatott Pripjatyba és a tágabb csernobili zónába vezeti az olvasót. A mintegy 32 oldalnyi, a mai Pripjatyról készült fotókkal és az erm mszaki ábráival kiegészített Csernobil 01:23:40 a világ legsúlyosabb nukleáris katasztrófájáról készült lebilincsel, új beszámoló. A grafikus és fotografikus szerz Angliában él a családjával. 2011-ben járt elször Csernobilban, és megszállottja lett a nukleáris katasztrófa történetének. Könyve világszerte hatalmas siker lett.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali

Editore Athenaeum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/05/2022

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635432370

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Csernobil 01:23:40"

Csernobil 01:23:40
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima