Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Robert Merle történelmi regényfolyamának második kötetében az ifjú fhs, Pierre de Siorac - féltestvérével, Samsonnal együtt - elhagyja périgord-i szlföldjét, és megkezdi tanulmányait a híres montpellier-i orvosiskolában. A két fiatalembernek és a kísérül melléjük adott Miroulnak számtalan veszéllyel kell szembenéznie: hol bérgyilkosok, hol vérszomjas útonállók, hol a nem kevésbé vérszomjas pápisták akarnak végezni velük. Végül még saját hittársaikkal is meggylik a bajuk, amikor újra fellángol a polgárháború, és a közeli Nîmes városát megkaparintó hugenották árulónak és kémnek hiszik ket, mert nem akarnak részt venni a pápista foglyok lemészárlásában. Ám nemcsak véres küzdelmekrl olvashatunk a könyvben, hiszen hseink a gáláns kalandokat sem vetik meg, így aztán ezek a csikóéveiket él fiatalemberek elzékenyen magukra vállalják néhány montpellier-i cselédlány, fogadósn, nemes kisasszony, st olykor még egy-egy férjes asszony szórakoztatását" is.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/02/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634792512

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Csikóéveink"

Csikóéveink
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima