Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ethel, a fiatal francia grafikusn úgy tudja, hogy zsidó származású. Egy furcsa véletlennek köszönheten felfedezi, hogy családja történetébe kitalált szálak szövdtek. Minden jel arra mutat, hogy nagymamája, a mindenkinél jobban szeretett Marie, akire egész identitását felépítette, hazudott neki. Vajon azért, hogy érdekesebb életet kreáljon magának, mint amilyen a sajátja volt, vagy más, ennél titokzatosabb okokból? Ethel lázasan kutatni kezd, de nagyanyja, aki válaszolhatna kérdéseire, Alzheimer-kórral küszködik, és már meg sem ismeri Csillagot, ahogy unokáját szólította magyarul. Az önmagával, a szerelemmel és párkapcsolataival is vívódó Ethel nyomozása során egymásba forduló sorstörténetek bontakoznak ki üldöztetéssel, háborúval, elnyomással, meneküléssel, a sehova tartozás" gyötrelmeivel, családi titkokkal, szenvedélyekkel, szerelmekkel és árulásokkal. A Csillag egy hazugság története, amely máshova vezet, mint gondolnánk... Clara Royer els regényét magyar származású nagymamájának ajánlja, aki gyökereitl rég elszakadva, távolra vetdve az Óhazától, Csillagomnak szólította unokáját, pedig már elfelejtett magyarul. Marie alakját ihlette a 2011-ben magyar címmel megjelent könyvben, amellyel a fiatal szerz berobbant a kortárs francia irodalomba, és a megindító történet meseszövésével, sajátosan új nyelvhasználatával elismer kritikai visszhangot vívott ki. Clara Royer egyetemi oktató, kutatási területe a két világháború közötti magyar irodalom.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Geopen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/12/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155331176

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Csillag"

Csillag
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima