Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Carrie Slayton, a fiatal és tehetséges újságírón egy chicagói lap társasági rovatának munkatársa, ám a munkájával nem igazán elégedett, így elhatározza, hogy felmond. A fnöke azonban nem akarja elengedni, inkább egy igazán izgalmas feladattal bízza meg: készítsen interjút a titokzatos Finn Daltonnal, akinek a zord, ám mégis gyönyör Alaszkáról szóló bestsellere a könyves toplisták élén áll, és rajongótábora egyre n. Carrie dolgát azonban megnehezíti, hogy a férfi kerüli a nyilvánosságot, senki sem tudja, hol lakik, ráadásul egyetlen újságírónak sem ad interjút. Carrie kitartó kutatás után végül rátalál az íróra az alaszkai vadonban. A lányt teljesen elbvöli a vidék szépsége és nem mellékesen a férfi személyisége is. Minden különbözségük ellenére mély vonzalom alakul ki kettejük között, és Carrie-nek döntenie kell: ha megírja a cikket, elveszíti Finnt, ha viszont a szívére hallgat, le kell mondania a karrierrl. Debbie Macomber (Angyali segítség) hamisítatlan karácsonyi történetében két nagyon különböz életfelfogású ember egymásra találását, kapcsolatát meséli el a tle megszokott lírai szenvedéllyel.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636436391

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Csillagos éj"

Csillagos éj
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima