Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ami Weaver: Csók a hóesésben
Amikor leesik az els hó, Darcy tudja, hogy ideje hazamennie, mert beteg nagybátyjának segítségre van szüksége a fenyfavásáron. Idén azonban nagy meglepetés éri: volt férje, az állatorvos Mack is ott dolgozik a faiskolában, amikor csak ideje engedi. Vajon a karácsonyi hangulat hozzásegíti ket ahhoz, hogy rendbe hozzák a kapcsolatukat?

Jen Safrey: Londoni esernyk
Cassidy és Eric gyerekkoruk óta ismerik egymást, és úgy tervezték, hogy majd összeházasodnak. A lány azonban az egyetem befejezése után egyszeren eltnt, csak pár soros búcsúlevelet hagyva hátra. Ericet a hivatása Londonba szólítja, ahol döbbenten ismeri fel a nagykövet titkárnjében régi szerelmét. A férfi ki akarja deríteni, mit rejt Cassidy múltja

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harpercollins Magyarország Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/12/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634485278

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Csók a hóesésben; Londoni esernyk"

Csók a hóesésben; Londoni esernyk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima