Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vrei s îi îmbunteti memoria i s nu mai uii niciodat un nume sau o adres? Stpânete arta memoriei cu ajutorul sistemelor extrem de eficiente, bazate pe imagini i asocieri, ale multiplului câtigtor al Campionatului Mondial de Memorie, Dominic O'Brien.
Cum învei s îi aminteti îi arat cum s îi antrenezi creierul pentru a atinge cele mai bune performane i a-i dezvolta capacitatea de a-i aminti instantaneu detalii. Prezentând abilitile extraordinare ale unui maestru al memoriei, acest ghid esenial furnizeaz un repertoriu unic de modaliti dovedite i eficiente de a-i crete capacitatea de memorare, de la reamintirea unui discurs, a unei liste de cumprturi, pân la reinerea indicaiilor pentru a-i aminti nume, date i chipuri. Având 25 de exerciii uor de urmrit, vei înva tehnici simple de antrenare i de îmbuntire a memoriei.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Litera Media Group

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/05/2020

Lingua Rumeno

EAN-13 9786063356902

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cum învei S îi Aminteti"

Cum învei S îi Aminteti
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima